Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Γ.Δ : Με την ολοκλήρωση του Β, το πτωτικό C παραμένει αναπόφευκτο.


Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η καθοδική απόκλιση των ταλαντωτών σε σχέση με τις τιμές του Δείκτη οδήγησε σε ανοδική αντίδραση, λίγο μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Όσο οι 585 μονάδες παραμένουν ανέπαφες η μέτρηση των κυμάτων είναι η απεικονιζόμενη στο διάγραμμα: Μετά την ολοκλήρωση του ανοδικού διορθωτικού κύματος B στις 585 μονάδες έχουμε την ανάπτυξη του καθοδικού C. Από αυτό ολοκληρώθηκε το κύμα (i) στις 549 μονάδες της περασμένης Παρασκευής ενώ είναι πολύ πιθανόν το κύμα (ii) να ολοκληρώθηκε στο υψηλό της τελευταίας συνεδρίασης, δηλαδή τις 576 μονάδες. Θα ακολουθήσει ένα πτωτικό κύμα (iii) που αναμένεται να διασπάσει οριστικά την ισχυρή στήριξη των 548-551 μονάδων. Το εναλλακτικό σενάριο στον Δείκτη, δηλαδή η διάσπαση των 585 μονάδων δεν είναι ανοδικό. Απλώς δίνει επέκταση του B, με την ολοκλήρωση του οποίου το πτωτικό C παραμένει αναπόφευκτο.


Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η κίνηση από τις 549 μονάδες είναι ένα ζιγκ-ζαγκ a-b-c ως τις 576 μονάδες της Παρασκευής. Με αυτήν ο Δείκτης κάλυψε πάνω από το 61.8% των απωλειών του πρώτου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου πλησιάζοντας το κρίσιμο επίπεδο ανάκτησης του 78.6% δηλαδή των 577 μονάδων. Η μορφή της κίνησης αφήνει περιθώρια για περαιτέρω άνοδο, αφού θα μπορούσε να μετρηθεί και ως 1-563, 2-557 και 3-576 μονάδες με τα κύματα 4 και 5 σε εξέλιξη. Έτσι το εναλλακτικό σενάριο της επέκτασης του B σε επίπεδα πέρα από τις 585 μονάδες έχει υπολογίσιμες πιθανότητες επαλήθευσης.
ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Οι διαγραμματικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.
Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση.
Οι αναλύσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ν.3606/2007. Αποδέκτες οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να αναζητήσουν τη συμβουλή του προσωπικού τους επενδυτικού συμβούλου για οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν από κάθε επενδυτική τους απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου