Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Wave Alert - Energy from ElliottWaveTrader

Author: Arkady
crude, Energy, BaseCase, 4to12HourChart, 60MinChart
BaseCase - CL - 4 hr
WTI: I count this drop like wave (iii) of 1 of the green iii down - below 40.83 CL this count looks good.

BaseCase - CL - 1 hr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου