Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Γ.Δ.: Το εναλλακτικό σενάριο, έχει αξιόλογες πιθανότητες επικράτησης. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Τον τελευταίο μήνα ο Δείκτης έχει αναλωθεί στο εύρος των 547-577 μονάδων με ιδιαίτερα χαμηλό όγκο. Η διάσπαση της αντίστασης των 574 μονάδων ήταν προσωρινή και ακόμη παραμένει ζητούμενο για την περαιτέρω πορεία του Δείκτη. Οι ταλαντωτές παραμένουν κάτω από τους μέσους όρους τους στην ουδέτερη ζώνη και οι λωρίδες Bollinger έχουν στενέψει πολύ υποδεικνύοντας ότι επίκειται η εκδήλωση μιας έντονης ανοδικής ή καθοδικής τάσης. Στο διάγραμμα έχουμε απεικονίσει μόνο το ανοδικό σενάριο που θέλει το πέρας της διόρθωσης από τις 659 μονάδες να έχει τελειώσει στις 517 μονάδες της 27ης Ιουνίου. Το εναλλακτικό σενάριο, όμως, που θέλει τους τελευταίους δυο μήνες ως «διάλειμμα» πριν την συνέχιση της διόρθωσης, ως π.χ. τις 490 μονάδες, έχει επίσης αξιόλογες πιθανότητες επικράτησης.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Παραθέτουμε την κυματική ανάλυση του ανοδικού σεναρίου: Στις 576 μονάδες της 29ης Ιουλίου ολοκληρώθηκε το κύμα 1 από τις 517 μονάδες και στις 547 μονάδες της 3ης Αυγούστου το κύμα 2. Η άνοδος ως τις 577 μονάδες της 12ης Αυγούστου είναι το κύμα i του (i) του 3 και η διόρθωση ως τις 559 μονάδες της 22ης Αυγούστου το κύμα ii του (i). Ακολούθησε άνοδος ως τις 573 μονάδες και μια διόρθωση ως το 78.6% επίπεδο Fibonacci. Κρατάμε μια επιφύλαξη λόγω της ασθενικής ανόδου των τριών τελευταίων ημερών μήπως το κύμα ii επεκταθεί και πέραν των 559 μονάδων προσεγγίζοντας πάλι την ισχυρή ζώνη στήριξης των 548-551 μονάδων. Συνιστούμε παρακολούθηση των τεκταινομένων στο Χ.Α. από μακριά μέχρι να ξεκαθαρίσουν κάπως τα πράγματα…

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Οι διαγραμματικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.
Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση.
Οι αναλύσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ν.3606/2007. Αποδέκτες οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να αναζητήσουν τη συμβουλή του προσωπικού τους επενδυτικού συμβούλου για οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν από κάθε επενδυτική τους απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου