Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Η αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ σηματοδοτεί νέα δεδομένα ( Δημήτρης Τζάνας)


Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεων για τη μεταβίβαση του 67% του ΟΛΠ από το ΤΑΙΠΕΔ στην Κινεζική Cosco στη συμφωνημένη τιμή των 22 ευρώ, σηματοδοτεί νέα δεδομένα για τον Οργανισμό. Οι οικονομικές επιδράσεις από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ για την περίοδο 2016-2025 έχουν μελετηθεί διεξοδικά σε ειδική μελέτη του ΙΟΒΕ (Μάρτιος 2016) και αφορούν 4 διακριτά πεδία: το δημοσιονομικό, των επενδύσεων, των καταλυτικών επιδράσεων και των πολλαπλασιαστικών - μακροοικονομικών επιδράσεων. Είναι δε όλες ποσοτικοποιημένες και ιδιαίτερα σημαντικές.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά θα φτάσει  στο ύψος των 600 εκ. ευρώ. Αυτό  θα αφορά τον τομέα της κρουαζιέρας, τον τομέα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, τα car terminals, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, την ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχείου και τη δημιουργία εκθεσιακού κέντρου. Δεν υφίσταται ωστόσο ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διενέργειας του εν λόγω επενδυτικού προγράμματος που θα δρομολογηθεί από τη νέα διοίκηση.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή των 12,80 ευρώ (αποτίμηση 320 εκ. ευρώ) που ενσωματώνει  discount κατά 41,2% σε σχέση με την  τιμή μεταβίβαση των 22 ευρώ,  σε συνδυασμό με την υφιστάμενη καθαρή θέση ύψους 174,4 εκ. ευρώ (31/1/2015), η σχέση P/BV είναι 1,82. Είναι σαφές ότι η διενέργεια του επενδυτικού προγράμματος αλλά και οι προσδοκώμενες βελτιώσεις της κερδοφορίας,  θα αλλάξουν  δραστικά το δείκτη. Επισημαίνεται ακόμη ότι στη σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται ρητώς η παραμονή της εταιρείας ως εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η μετοχή παρουσιάζει εικόνα αναντίστοιχη με τις προαναφερόμενες εξελίξεις καθώς τους τελευταίους μήνες  η τιμή  κυμαίνεται μεταξύ 11 και 13 ευρώ. Τεχνικά δε ο πρώτος στόχος βρίσκεται στα  επίπεδα των 15 ευρώ.Πρόσθετα στοιχεία   (Πηγή : Bloomberg)

                                     ΟΛΠ          HAMBURGER HAFEN         GLOBAL PORTS     
                                                                       (Germany)                   (  Cyprus  )  
                                                                                                                                                
Δείκτης    P/E            :      9,8                          16.9                                     4,8
Δείκτης EV/EBITDA  :   11,3                         5,1                                        6
Δείκτης   EV/EBIT      :   36,4                        9,6                                       7,9
Δείκτης   EV/Sales     :     3,1                           1,2                                      4,1
Δείκτης      P /BV        :   1,8                          1,9                                      10,8Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου