Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΕΤΕ Vs ΑΛΦΑ ...( ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΣ )


                                                                ΕΤΕ                                           ΑΛΦΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ:                        2,7 ΔΙΣ.                                                 3,7 ΔΙΣ..
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:                                   83,8 ΔΙΣ.                                               68,2 ΔΙΣ.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ:                                 7,1 ΔΙΣ.                                                8,5 ΔΙΣ.
NPEs                                                     49,6%                                                  52,1%                             
ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ                   77%                                                        70%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΚΕΡΔΗ Μ.Φ.:                                     26  ΕΚ.                                                 12,8 ΕΚ.
Δ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ                        17,2%                                                  16,3%
P/BV:                                                      0,38                                                    0,44  
P/E:                                                        -                                                              -

Σχόλιο
Και οι δύο τράπεζες εμφανίζουν βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, ισοδύναμη φερεγγυότητα, ισοδύναμο βαθμό κάλυψης των ανοιγμάτων τους ( τα δάνεια με σοβαρή πιθανότητα να φτάσουν σε καθυστέρηση πάνω από 90ημ.) με προβλέψεις. Η κερδοφορία είναι μικρή αλλά υπόσχεται μεγέθυνση στη συνέχεια. Ο δείκτες P/BV είναι επίσης σχεδόν ισοδύναμοι (!) με λίγο πιο ελκυστικό εκείνο της ΕΤΕ. Ωστόσο, στην ΕΤΕ η σχέση δάνεια/καταθέσεις είναι 92% που σημαίνει ότι το χάσμα είναι λιγότερο επώδυνο, ενώ περιμένει και πρόσθετη ρευστότητα 4 δις. από την πώληση Finasbank-Αστέρα. Όμως, η Alpha θα κάνει πρώτη ουσιαστικές κινήσεις που θα οδηγήσουν σε επανείσπραξη NPLs, με την Aktua για τα δάνεια ιδιωτών και το KKR για τα επιχειρηματικά δάνεια, χωρίς όμως να μπορεί να εκτιμηθεί το ύψος των επανεισπράξεων και η επίπτωσή τους στη ρευστότητα της τράπεζας. Μάλλον, επομένως, η ΕΤΕ θα είναι πιο σύντομα σε θέση να δρομολογήσει κάποια πολιτική νέων δανειοδοτήσεων (στοιχεία Απριλίου Τράπεζας Ελλάδος: -1,9%  στην πιστωτική επέκταση, υπόλοιπο  δανείων επιχειρήσεων+ ιδιωτών : 202,1 δις. ευρώ). Τελικά, θεμελιωδώς προκρίνονται και οι δύο για τοποθετήσεις, με ελαφρά μόνο υπεροχή της ΕΤΕ, Λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι αρνητικές εκπλήξεις δεν πιθανολογούνται στο βαθμό που προχωρεί η αξιολόγηση και δρομολογούνται  άμεσα τα ζητήματα εξυγίανσης των  τραπεζικών χαρτοφυλακίων με τις υπό σύσταση εταιρείες διαχείρισης NPLs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου