Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Γενικός Δείκτης, ανάλυση Ichimoku clouds (TRADERS')

Στην τελευταία ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο της Ελλάδας, τα πράγματα έδειχναν καλά, είχε την ευκαιρία να φτάσει στην επόμενη σημαντική αντίσταση στις 1072 μονάδες, με την προϋπόθεση της διατήρησης της στήριξης στις 879.
Το διάγραμμα 1 δείχνει το εβδομαδιαία διάγραμμα eSignal Ichimoku για τον Greece Athens Stock Composite $SAGD-ATH. Η τιμή προσπάθησε να βρεθεί στο κάτω μέρος του σύννεφου, στις 1004 μονάδες, χωρίς υποχώρηση, αλλά απέτυχε.
Η τιμή διέσπασε τη στήριξη και βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, στις 803,00 μονάδες. Εάν διασπαστεί αυτή η στήριξη, θα υπάρχουν υψηλές πιθανότητες να συνεχιστεί η πτωτική τάση ,και με βάση τα διεθνή δεδομένα. Η επόμενη σημαντική στήριξη πριν από τον επανέλεγχο του επιπέδου των 600 μονάδων θα είναι οι 747,00 μονάδες.
Διάγραμμα 1: εβδομαδιαίο διάγραμμα eSignal Ichimoku για το ελληνικό χρηματιστήριο 

Το διάγραμμα 2 δείχνει το ημερήσιο διάγραμμα eSignal Ichimoku για το ελληνικό χρηματιστήριο. Το ημερήσιο διάγραμμα είναι πολύ «άσχημο». Μπορείτε να δείτε την όμορφη ανοδική τάση που ξεκίνησε όταν η τιμή βγήκε από το σύννεφο. Πλησίαζε αργά τη μεγάλη αντίσταση στις 1004,23 μονάδες και στη συνέχεια η αγορά εισήλθε σε μια μεγάλη υποχώρηση. Η ημερήσια μεγάλη στήριξη της υποχώρησης ήταν στις 820,00 μονάδες. Εφόσον άντεχε αυτή η στήριξη, η τιμή θα είχε ακόμα μια ευκαιρία να συνεχίσει την ανοδική τάση στις 1004 μονάδες.
Το BREXIT κατέστρεψε πλέον ολοσχερώς την ανοδική τάση καθώς διασπάστηκε η στήριξη και η τιμή έκλεισε κάτω από το σύννεφο. Τώρα μπορούν να συμβούν δύο περιπτώσεις, είτε να σταθεροποιηθεί η αγορά, είτε να ξεκινήσει μια καθοδική τάση.
Εφόσον αντέχει η στήριξη στις 803 μονάδες, θα έχουμε υψηλή πιθανότητα σταθεροποίησης. Αν δεν αντέξει, θα αυξηθούν οι πιθανότητες για πτωτική τάση.
Διάγραμμα 2: ημερήσιο διάγρμμα eSignal Ichimoku για το ελληνικό χρηματιστήριο 

Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει το χρονικό πλαίσιο των 240 λεπτών για το ελληνικό χρηματιστήριο. Το διάγραμμα των 240 λεπτών βρίσκεται σε πτωτική τάση που διατηρείται από την εβδομαδιαία στήριξη. Εάν η στήριξη διασπαστεί, η καθοδική τάση θα διατηρηθεί.
Διάγραμμα 3: Διάγραμμα eSignal Ichimoku 240 λεπτών γαι το ελληνικό χρηματιστήριο 

Εν ολίγοις, το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σημείο. Η στήριξη στις 803 μονάδες πρέπει να αντέξει.
Κατά την τελευταία ενημέρωση δώσαμε ένα «χάρτη θερμότητας» των μεγάλων μετοχών για το ελληνικό χρηματιστήριο. Ο πίνακας 1 δείχνει το «χάρτη θερμότητας». Σχεδόν τα πάντα είναι καθοδικά σε όλα τα χρονικά πλαίσια. Το καλό είναι ότι πολλά από τα υψηλότερα χρονικά πλαίσια δεν έχουν φτάσει ακόμα στο 2 ή 4. Αν το έκαναν, μια διάσπαση στη στήριξη του ελληνικού χρηματιστηρίου θα πυροδοτούσε μακροπρόθεσμες τάσεις σε όλες τις μετοχές της Ελλάδας που θα προκαλούσε σίγουρα την πτώση της αγοράς. Αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο μέρος των ημερησίων και εβδομαδιαίων είναι στο 1 ή 3 και αντιστράφηκαν από ανοδικά σε καθοδικά. Αν μετατραπούν σε 2 ή 4 και η αγορά διασπάσει μια στήριξη, αυτές οι μετοχές θα ξεκινήσουν μια καθοδική τάση.
Πίνακας 1: Χάρτης θερμότητας Ichimokutrade για τις ελληνικές μετοχές 
Παρακολουθούμε τη μετοχή MOH-ATH σε κάθε ενημέρωση. Από το χαρτη θερμότητας, κάτι συνέβη ώστε να γίνει η προδιάθεση ουδέτερη.
Το διάγραμμα 4 δείχνει το μηνιαίο διάγραμμα της MOH-ATH. Το διάγραμμα είναι ακόμη ανοδικό. Η κύρια στήριξη είναι στο 8,56 με μια σημαντική στήριξη στο 9,87. Για όσο διάστημα αντέξει η μικρή στήριξη, η τιμή μπορεί να συνεχίσει την τάση.
Αλλιώς, η τιμή θα υποχωρήσει στην στήριξη στο 8.56. Η μετοχή επηρεάζεται από το σύνολο της αγοράς, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή.
Διάγραμμα 4: Μηνιαίο διάγραμμα eSignal Ichimoku της ελληνικής μετοχής MOH-ATH 

Το διάγραμμα 5 δείχνει το εβδομαδιαίο διάγραμμα της MOH-ATH. Η στήριξη στο 9,69 ταιριάζει με την μικρή εβδομαδιαία στήριξη. Το εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο επιβεβαιώνει το μηνιαίο.


Διάγραμμα 5: Εβδομαδιαίο διάγραμμα eSignal Ichimoku της ελληνικής μετοχής MOH-ATH

Το σχόλιο αυτό έχει παραχωρηθεί από το περιοδικό TRADERS'  και μπορείτε να πραγματοποιήσετε ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή στο περιοδικό από το www.traders-mag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου