Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Γ.Δ : Το σύνηθες παρεπόμενο του ending diagonal ...( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )


Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η ανοδική κίνηση από τις 620 μονάδες – κύμα (5) – ολοκληρώθηκε στις 659 μονάδες της Τετάρτης. Μαζί της ολοκληρώθηκε το πρώτο κύμα I μιας ευρύτερης ανοδικής κίνησης από τις 421 μονάδες της 11ης Φεβρουαρίου. Ήδη βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της διόρθωσής του II. Την Παρασκευή ο Δείκτης διέσπασε καθοδικά το κάτω όριο των λωρίδων Bollinger και οι ταλαντωτές έχουν τιμές που ταιριάζουν σε επίπεδα κάτω των 550 μονάδων. Αυτά προοιωνίζονται σε μια-δυο μέρες μια ανοδική διόρθωση που θα εναρμονίσει την τιμή του Δείκτη με αυτή των ταλαντωτών. Ο τελικός προορισμός του κύματος II είναι κάποιο από τα σημειωμένα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci.


Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η κατακόρυφα πτωτική κίνηση από τις 659 μονάδες είναι το σύνηθες παρεπόμενο του ending diagonal 1-2-3-4-5, δηλαδή του (5), που προηγήθηκε κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Στις 615 μονάδες της Παρασκευής είναι πιθανόν να έχει ολοκληρωθεί το κύμα καθοδικό {iii} και μετά από μια σύντομη διόρθωση την Δευτέρα να έχουμε την συνέχεια της πτώσης, δηλαδή το κύμα {v}. Από εκεί θα έχουμε την ανοδική διόρθωση που αναφέρθηκε στο ημερήσιο διάγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου