Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Εβδομαδιαία ανασκόπηση ( Βασίλης Μαρκάκης)

«Το κλείσιμο της Παρασκευής , ακριβώς πάνω στην κατερχόμενη γραμμή τάσης F.W.2 ίσως να προϊδεάζει ότι η νέα εβδομάδα, ακόμα και αν ο δείκτης κινηθεί ανοδικά κατά τις πρώτες 2-3 συνεδριάσεις της  , τελικά θα κλείσει με αρνητικό πρόσημο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδεχόμενη παραβίασή των 630 μον., θα σηματοδοτήσει  διόρθωση μέχρι και την πλησιέστερη στήριξη των 605 μον.» αναφέραμε στην τελευταία εβδομαδιαία ανασκόπηση και δυστυχώς οι υποψίες μας επαληθεύτηκαν.

Σχετικά με την γραμμή του λαιμού του σύνθετου ανάστροφου ΩΚΩ σχολιάζαμε ότι «Είναι πολύ πιθανό να δοκιμαστεί ξανά η αντοχή της μεθορίου που χωρίζει την bull market εποχή, από εκείνη της μεγάλης ταλαιπωρίας. Από εκεί διέρχεται και ο εκθ. ΜA9-10L, ενισχύοντας τον αμυντικό  ρόλο της.  Για όσο διάστημα ο δείκτης διατηρείται υψηλότερα αυτών ,η τάση θα είναι ανοδική και οι αγοραστές δικαιούνται να ελπίζουν σε υψηλότερα επίπεδα.»
Επίσης πολλές φορές στο παρελθόν επισημάναμε το ενδεχόμενο , ο προαναφερόμενος σχηματισμός, ν’ αποτελεί μόνο  μέρος ενός ευρύτερου ανάστροφου ΩΚΩ , του οποίου η  αφετηρία για την δημιουργία του δεξιού ώμου θα ήταν η ζώνη των 630-665 μον. και το μήκος αυτού θα μπορούσε να επεκταθεί ακόμα και μέχρι  τις 560 μον., δηλ. ισοϋψής του αριστερού.

«Κατά τις επόμενες εβδομάδες (ίσως και μήνες), οι πιθανότητες συσσώρευσης του δείκτη μεταξύ των στηρίξεων και αντιστάσεων του συστήματός μας ( δηλ. μεταξύ της  διπλής κόκκινης και διπλής πράσινης καμπύλης γραμμής), είναι πολύ μεγάλες.» αναφέραμε στην τελευταία εβδομαδιαία ανασκόπηση και εξακολουθούμε να το υποστηρίζουμε. 

Η παραβίαση σωρείας σημαντικών στηρίξεων κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής, ανάμεσά των και εκείνες των εκθ.ΜΚΟ 200 και 30 ημ., ανέτρεψε την βραχυπρόθεσμη τάση. Μετατρέπονται πλέον σε ισχυρές αντιστάσεις που είναι εξαιρετικά πιθανό να δοκιμαστούν (μάλλον ανεπιτυχώς) είτε άμεσα , είτε μετά από μία αναπήδηση του δείκτη πάνω στον απλό ΜΚΟ200 ημ. που διέρχεται από τις 608 μον. Ο εφιάλτης του Brexit και όχι μόνο, ρίχνει βαριά την σκιά του σε όλες τις αγορές του πλανήτη. Αν δεν βελτιωθούν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, οι όποιες ανοδικές αντιδράσεις θα έχουν πολύ βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος. 
Συνήθως οι αγορές όταν απειλούνται, αποτιμούν τον κίνδυνο και κινούνται μέχρι τα μισά της απόστασης από τον στόχο τους και στην συνέχεια αναμένουν. Αν επαληθευτεί ο φόβος των, καλύπτουν και το υπόλοιπο μισό της απόστασης. Αν αντίθετα διαψευστεί, τότε ανακτούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο όλο το χαμένο έδαφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου