Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Ευρώ: Στο 1.1446 το πιθανό πέρας της ανοδικής αντίδρασης. (ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)


Ευρώ: Η μεγάλη άνοδος της Παρασκευής πιστοποίησε το πέρας του πρώτου κύματος [a] στο 1.1128 δολάριο της 25ης Μαΐου. Το κύμα [b] έχει την μορφή ενός expanded flat {a}, {b}-1.1097 δολάριο και {c} σε εξέλιξη. Ήδη έχει προσεγγιστεί το 61.8% επίπεδο διόρθωσης της καθοδικής κίνησης από το 1.1615 δολάριο (με ακραία σημεία τα κλεισίματα) και το πέρας του προηγηθέντος {b} στο 1.1446 δολάριο φαντάζει ως πιθανό πέρας του κύματος {c} και της όλης ανοδικής αντίδρασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου