Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Γ.Δ.: Σε εξέλιξη το κύμα (5), με πιθανό στόχο τις 665 μον. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η ανοδική πορεία του Δείκτη από τις 542 μονάδες συνεχίζεται ομαλά. Η πιο μετριοπαθής μέτρηση των κυμάτων Elliott – από την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να αρχίζουμε στις ανόδους – απεικονίζεται στο διάγραμμα. Σύμφωνα με αυτήν, στις 635 μονάδες ολοκληρώθηκε το κύμα (3) της όλης ανόδου από τις 421 μονάδες και στις 620 μονάδες της Πέμπτης το κύμα (4). Το κύμα (5) ήδη εξελίσσεται και έχει την δυνατότητα καταρχήν να φτάσει τις 665 μονάδες όπου έχουμε το 78.6% επίπεδο διόρθωσης της πτώσης από τις 731 στις 421 μονάδες. Ένα σήμα της ολοκλήρωσης του (5) θα είναι η καθοδική απόκλιση των ταλαντωτών.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η κίνηση από τις 635 μονάδες είναι ένα flat a-b-c που περατώθηκε στις 620 μονάδες της Πέμπτης και αποτελεί την διόρθωση της ολοκληρωμένης κίνησης από τις 542 στις 635 μονάδες. Λόγω του μικρού μεγέθους της μπορούμε να έχουμε υπόψη και μια πιο αισιόδοξη μέτρηση κατά την οποία στις 635 μονάδες δεν ολοκληρώθηκε το 5 του (3) αλλά μόνον το [1] του 5, στις δε 620 μονάδες το [2] του 5. Σε αυτή την μέτρηση καθοριστικής σημασίας είναι το επίπεδο των 620 μονάδων η καθοδική διάσπαση του οποίου θα αναιρέσει αυτό το σενάριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου