Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

S&P 500: Η μεσοπρόθεσμη πορεία παραμένει ανοδική. ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)


S&P 500: Στις 2111 μονάδες της Τετάρτης είχαμε την ολοκλήρωση μιας ανοδικής κίνησης πέντε επιμέρους κυμάτων από τις 2034 μονάδες. Συνεπώς εκεί έχουμε είτε το πέρας του κύματος v - και μαζί του το πέρας του πρώτου κύματος 1 του (5) από τις 1810 – είτε απλώς το [i] του v. Το άμεσο μέλλον θα δείξει τι από τα δύο συμβαίνει: Αν έχουμε ανοδική διάσπαση των 2111 μονάδων το κύμα v θα έχει συνέχεια προς νέα ιστορικά υψηλά. Αν αντίθετα προηγηθεί καθοδική διάσπαση των 2034 μονάδων, τότε θα βρισκόμαστε στο κύμα 2, το οποίο θα συναντήσει το πρώτο επίπεδο διόρθωσης Fibonacci λίγο κάτω από τις 2000 μονάδες. Η μεσοπρόθεσμη πάντως πορεία του δείκτη παραμένει ανοδική, αφού μετά την ολοκλήρωση του 2 θα έχουμε νέα ανοδική κίνηση, το κύμα 3, προς αρκετά υψηλότερα από τα παρόντα επίπεδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου