Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Γεν. Δείκτης : Στις 631 μον. θα τεθεί «επί τάπητος» το θέμα του αν οι 421 αποτελούν το πέρας της πολύχρονης πτωτικής κίνησης του Χ.Α.

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Την Παρασκευή ο δείκτης διέσπασε στο κλείσιμο την μεσοπρόθεσμη γραμμή αντίστασης που ανέκοπτε όλες τις ανοδικές απόπειρες μετά τον Δεκέμβριο του 2014. Το κλείσιμο των 606 μονάδων της Παρασκευής είναι το υψηλότερο εβδομαδιαίο του 2016. Ήδη ο δείκτης έχει δυο διαδοχικά κλεισίματα πάνω από το άνω όριο των λωρίδων Bollinger και «δικαιούται» μιας διόρθωσης. Βραχυπρόθεσμα οι προοπτικές παραμένουν ανοδικές όπως δείχνουν τα επίπεδα των δυο ταλαντωτών. Αφού κατοχυρώσει την διάσπαση της γραμμής αντίστασης και με το χαμηλό μιας συνεδρίασης ο επόμενος σοβαρός στόχος είναι οι 631 μονάδες. Εκεί θα μπει «επί τάπητος» το θέμα του αν οι 421 μονάδες αποτελούν το πέρας της πολύχρονης πτωτικής κίνησης του Χ.Α.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Μετά τις 542 μονάδες ο δείκτης ολοκλήρωσε μια κίνηση πέντε επιμέρους κυμάτων {i} ως και {v} στις 584 μονάδες (κύμα 1). Ακολούθησε μια μικρή διόρθωση στις 573 μονάδες (κύμα 2) και έκτοτε έχουμε την ανάπτυξη του κύματος 3. Από αυτό θεωρούμε καταρχήν ότι έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα δύο κύματα {i} και {ii} στις 597 μονάδες, μολονότι η σύντομη αυτή κίνηση επιδέχεται πάνω από μια μετρήσεις των κυμάτων. Όταν θα έχουμε καθοδική διάσπαση της ζώνης των 595-597 μονάδων τότε το κύμα 3 θα θεωρείται περατωμένο.
ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου