Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

S&P 500: Τα πιθανά πέρατα του [v] ..( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )


S&P 500: Η ανοδική αντίδραση – κύμα (ii) – από τις 1810 μονάδες έχει την μορφή a-1947, b-1891 και c σε εξέλιξη. Από το c έχουν ολοκληρωθεί τα τέσσερα πρώτα επιμέρους κύματα, από [i] ως και [iv]-1969 μονάδες, ενώ το [v] είναι σε εξέλιξη. Τα πιθανά πέρατα του [v] είναι αρκετά: Οι 2028 μονάδες όπου [c]=[a], η ζώνη των 2044-2051 μονάδων με το 78.6% επίπεδο διόρθωσης του (i) και το ανοδικό χάσμα και τέλος οι 2080 μονάδες όπου c=1.382 X a. Οι πρώτες δύο αντιστάσεις είναι οι πιθανότερες να φιλοξενήσουν το πέρας του c.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου