Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

DAX: προοιωνίζεται συνέχιση της προηγηθείσας τάσης ...( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

DAX: Οι τελευταίες εννιά συνεδριάσεις περιορίστηκαν μεταξύ της στήριξης των 9834 μονάδων από το ανοδικό χάσμα της 14ης Μαρτίου και της αντίστασης των 10065 μονάδων από το 50% επίπεδο διόρθωσης του πτωτικού (i). Η κλασική τεχνική ανάλυση πρεσβεύει ότι αυτή η κίνηση μεταξύ δύο παράλληλων γραμμών προοιωνίζεται συνέχιση της προηγηθείσας τάσης που ήταν ανοδική (από τις 9498 μονάδες). Το ίδιο δείχνει και η κυματική ανάλυση, αφού το ως τώρα (c) είναι αισθητά μικρότερο σε μέγεθος από το προηγηθέν (a) (από τις 8699 στις 9996 μονάδες). Οι αντιστάσεις παραμένουν ίδιες: 10065, 10387 και 10846 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου