Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Γ.Δ: Όσο ο Δείκτης παραμένει πάνω από τις 501 μον....( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Στο υψηλό των 582 μονάδων της Τρίτης το κύμα c από τις 472 είναι ολοκληρωμένο. Παραμένει όμως το ερώτημα, αν εκεί έχουμε και το πέρας του [ii] από τις 421 μονάδες ή θα έχουμε κάτι πιο σύνθετο και χρονοβόρο. Ο RSI επανήλθε στην ουδέτερη ζώνη υποχωρώντας κάτω από τον μέσον όρο των 9 ημερών, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις το σήμα επιβεβαίωσης περάτωσης της ανόδου το δίνει ο στοχαστικός ταλαντωτής. Ο τελευταίος επανήλθε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 3 ημερών, αλλά παραμένει στην ανοδική ζώνη. Αναμένουμε στις επόμενες δυο-τρεις συνεδριάσεις να επανέλθει κάτω από το 75 οριστικοποιώντας το πέρας της ανόδου.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η πιθανότητα να έχουμε κάτι πιο σύνθετο για το κύμα [ii] προκύπτει από την δομή της κίνησης από τις 421 μονάδες. Αυτή είναι ένα ζιγκ-ζαγκ a-501, b-472 και c-582 μονάδες με τα κύματα a και c να αναλύονται σε πέντε επιμέρους κύματα. Όσο ο Δείκτης παραμένει πάνω από τις 501 μονάδες υπάρχει το θεωρητικό σενάριο της μέτρησης 1-501, 2-472, 3-582 και 4 σε εξέλιξη, δηλαδή να έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος και χρόνο ζιγκ-ζαγκ και να βρισκόμαστε ακόμη στο a!. Οι πρώτες στηρίξεις για τον Δείκτη δίνονται από τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci από τις 421 και 472 στις 582 μονάδες και είναι οι ζώνες 539-543 και 513-520 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου