Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Dow Jones: Η κίνηση είναι ένα flat [a]-[b]-[c] ...( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )


Dow Jones: Το 38.2% επίπεδο διόρθωσης Fibonacci (σε κλεισίματα) στις 16511 μονάδες ανέστειλε την ανοδική αντίδραση από τις 15451 μονάδες. Η κίνηση είναι ένα flat [a]-[b]-[c] και θεωρητικά μπορεί να είναι το πέρας του διορθωτικού κύματος iv. Όμως, οι συνεδριάσεις που ακολούθησαν δεν μας διαφωτίζουν ιδιαίτερα όσον αφορά την έναρξη του v. Θα πρέπει να περιμένουμε την συμπεριφορά του δείκτη στις 16511 μονάδες αν υπάρξει ανοδική αντίδραση και στις 15800 μονάδες σε περίπτωση συνέχισης της πτώσης για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου