Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

S&P 500: Αναμένουμε το πέρας του iv μεταξύ των 1950 και 1975 μον. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

S&P 500: Η ανοδική αντίδραση από τις 1812 μονάδες (κύμα iv) εξελίσσεται ομαλά. Έχει την μορφή [a]-[b]-[c] και τα κύματα [c] και [a] γίνονται ίσα στις 1964 μονάδες. Στην περιοχή των 1950 μονάδων έχουμε το πέρας του κύματος [iv] της πτώσης που προηγήθηκε και το 50% επίπεδο Fibonacci, ενώ στις 1972 μονάδες το 61.8% επίπεδο διόρθωσης. Αναμένουμε το πέρας του iv μεταξύ των 1950 και 1975 μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου