Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ .....

Η υποχώρηση του δείκτη χαμηλότερα της στήριξης των 623 μον. και η παραβίαση της ανερχόμενης γραμμής τάσης S, αποτελούν αναμφίβολα αρνητικές εξελίξεις που έχουν αμαυρώσει την τεχν. εικόνα.
Όμως για όσο διάστημα ο δείκτης διατηρείται υψηλότερα των 610 μον. δεν τίθεται θέμα ανατροπής της βραχυπρόθεσμης τάσης. Οι 623 και 631 μον. αποτελούν αξιόπιστα stops για τους short ...

Ανάλογη εικόνα περίπου και στον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Παραβίασε την ανερχόμενη γραμμή τάσης S και απειλεί την πρώτη κρίσιμη στήριξη των 177 μον. Σε ενδεχόμενη παραβίασή της αναμένουμε τον δείκτη να κινηθεί τουλάχιστον προς τις 174 μον.Το πρώτο stop για τους short θα το τοποθετούσαμε στις 181-2 μον. απ’ όπου διέρχονται η αντίσταση του συστήματός μας και ο εκθ.ΜΚΟ30ημ. 
Οι 186 μον. παραμένουν σημείο κλειδί για την πορεία του δείκτη. 
Η υπέρβασή των – ει δυνατόν με εβδομαδιαίο κλείσιμο – αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για την ακύρωση ή έστω την αναβολή, των απαισιόδοξων σεναρίων, που θέλουν τον δείκτη σε νέα ιστορικά χαμηλά. Όσο αφορά δε τις 216 μον., ίσως ν’ αποτελούν το σημείο κλειδί για την μεσοπρόθεσμη τάση ( κλίκ εδώ) 

Η παραβίαση της στήριξης των 57 μον., επιδείνωσε την τεχν. εικόνα του τραπεζικού δείκτη , ο οποίος βρήκε προσωρινή (?) στήριξη στις 56,5 μον. Ενδεχόμενη παραβίασή των, θα τον οδηγήσει προς την πρώτη ισχυρή και κρίσιμη στήριξη των 53,5 μον.
Για την βελτίωση της τεχν. εικόνα απαιτείται η υπέρβαση καταρχάς των 57 μον. – ενδεχόμενη αποτυχημένη απόπειρα θα την επιδεινώσει ραγδαία- και στην συνέχεια της αντίστασης του συστήματός μας που σήμερα διέρχεται από τις 59 μον. Η υπέρβαση της τελευταίας- όποτε και αν συντελεστεί- αναμένουμε να γίνει με εκρηκτικό τρόπο , σηματοδοτώντας το επόμενο ανοδικό κύμα. 

ΕΤΕ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.54
Σχηματισμός ISLAND REVERSAL

FTSE25- DAILY- TIME 11.15

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.33

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.40

OTE - Ημερήσιο - ΩΡΑ 12.50

FTSE25- WEEKLY- TIME 14.41

ΔΤΡ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.10

ALPHA - Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου