Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Γενικός Δείκτης: ιδιαίτερης σημασίας η στήριξη των 573 μον. ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)


Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Το κύμα ii είχε τις τεχνικές δυνατότητες να πάει σε ψηλότερα επίπεδα από τις 631 μονάδες της 31ης Δεκεμβρίου. Όμως στο Χ.Α. τον έλεγχο έχουν ξένοι επενδυτές και κυρίως funds, τα οποία σε όλον τον κόσμο αποφάσισαν πως ήλθε ο καιρός να πουλήσουν και η Αθήνα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Το κύμα iii που βρίσκεται από την αρχή του 2016 σε εξέλιξη αναμένεται να οδηγήσει τον Δείκτη αρκετά κάτω από τις 558 μονάδες της 9ης Δεκεμβρίου.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Στις 583 μονάδες της Πέμπτης ολοκληρώθηκε το πρώτο κύμα [i] του κύματος {i} του iii από τις 631 μονάδες. Στο υψηλό των 597 μονάδων της Παρασκευής έχουμε είτε το πέρας του διορθωτικού κύματος [ii] είτε το πέρας του πρώτου κύματός του [a]. Το ποιο από τα δύο σενάρια είναι σε ισχύ θα το δούμε την Δευτέρα εστιάζοντας στην συμπεριφορά του Δείκτη σε σχέση με τις 583 ή τις 597 μονάδες. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη σημασία έχει η καθοδική διάσπαση των 573 μονάδων, δηλαδή του 78.6% της διόρθωσης του κύματος ii, γιατί τότε οποιαδήποτε άλλο σενάριο πέραν του εικονιζόμενου στο διάγραμμα θα έχει ελάχιστες πιθανότητες επαλήθευσης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Οι διαγραμματικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.
Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση.
Οι αναλύσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ν.3606/2007. Αποδέκτες οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να αναζητήσουν τη συμβουλή του προσωπικού τους επενδυτικού συμβούλου για οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν από κάθε επενδυτική τους απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου