Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Γ.Δ : Οι 560 και 580 μον. οι πιθανοί στόχοι για το διορθωτικό κύμα 2 ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )


Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Κατά πάσα πιθανότητα το πτωτικό κύμα 1 από τις 631 μονάδες ολοκληρώθηκε στις 519 μονάδες της Πέμπτης. Η ανοδική απόκλιση των ταλαντωτών διατηρήθηκε προοιωνιζόμενη αξιοσημείωτη ανοδική αντίδραση. Προϋπόθεση γι αυτό είναι να ξεφύγουν από την πτωτική ζώνη (ανοδική διάσπαση του 35 για τον RSI και του 25 για τον στοχαστικό ταλαντωτή). Η περιοχή γύρω από τις 560 μονάδες αποτελεί τον πρώτο αντικειμενικό στόχο για το διορθωτικό κύμα 2. Σε περίπτωση που αυτή διασπαστεί ανοδικά ακολουθεί η περιοχή γύρω από τις 580 μονάδες.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Το πτωτικό κύμα 1 του iii εξελίχθηκε σε πέντε επιμέρους κύματα [i]-583, [ii]-599, [iii]-532, [iv]-559 και [v]-519 μονάδες. Οι περιοχές κοντά στις 559 μονάδες του [iv] και κοντά στις 577 μονάδες του {4} του [iii] περιλαμβάνουν τα επίπεδα 38.2% και 50% επίπεδα Fibonacci διόρθωσης του κύματος 1 και έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να φιλοξενήσουν το πέρας του κύματος 2. Σε περίπτωση που έχουμε άμεσα καθοδική διάσπαση των 519 μονάδων θα θεωρήσουμε ότι το κύμα [v] επεκτείνεται και ότι οι 519 μονάδες ήταν μόλις το κύμα {1} του [v].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου