Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕ ICHIMOKU CLOUDS (TRADERS')

Το διάγραμμα 1 δείχνει το εβδομαδιαίο διάγραμμα του  eSignal Ichimoku για τον Greece Athens Stock Composite $SAGD-ATH. Στην τελευταία ενημέρωση, δηλώσαμε ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προσεγγίσει τη στήριξη στις 940,11. Εάν διασπαστεί αυτή η στήριξη, η τιμή θα επανελέγξει το χαμηλό και μπορεί να το σπάσει».   Δεν διασπάστηκε απλά η στήριξη αλλά έγινε και επανέλεγχος του χαμηλού μέσα σε διάστημα δυο εβδομάδων. Η καθοδική δυναμική είναι ακόμη πολύ ισχυρή έτσι ώστε να μπορεί να διασπαστεί αυτή η στήριξη στις 854 και να πάμε ακόμη χαμηλότερα.
Διάγραμμμα 1: εβδομαδιαίο διάγραμμα eSignal Ichimoku του Ελληνικού χρηματιστηρίου

Το διάγραμμα 2 δείχνει το ημερήσιο διάγραμμα του eSignal Ichimoku για το Ελληνικό χρηματιστήριο. Η εβδομαδιαία στήριξη/αντίσταση εμφανίζονται στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο. Το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο βρίσκεται σε καθοδική τάση που συγκρατεί τη βραχυπρόθεσμη αντίσταση. Αυτό δείχνει ότι η τάση είναι πολύ ισχυρή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ακόμα σημειωθεί ούτε μια μικρή υποχώρηση επειδή όλοι οι δείκτες δείχνουν προς τα κάτω. Εάν σημειωθεί υποχώρηση, οι δείκτες θα εξισορροπηθούν και θα μας δώσουν κάποιες βασικές τιμές αντιστάσεων γα να εξετάσουμε. 
 Διάγραμμμα 2: ημερήσιο διάγραμμα eSignal Ichimoku του Ελληνικού χρηματιστηρίου

Το διάγραμμα 3 δείχνει το χρονικό πλαίσιο των 240 λεπτών για το Ελληνικό χρηματιστήριο. Στην τελευταία ενημέρωση, δηλώσαμε ότι «Το χρονικό πλαίσιο των 240 λεπτών ελέγχει τώρα τις πιθανότητες για το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο. Εάν η τιμή κλείσει κάτω από το σύννεφο στο πλαίσιο των 240, τότε θα έχουμε μεγάλη πιθανότητα επίτευξης της στήριξης των 940,11». Μόλις η τιμή βρέθηκε κάτω από το σύννεφο στις 240, αύξησε δραματικά την πιθανότητα μιας μεγάλης τάσης για το Ελληνικό χρηματιστήριο. Το πλαίσιο των 240 βρίσκεται τώρα σε μια μεγάλη τάση με αντίσταση στις 899,33. Όσο διατηρείται αυτή η αντίσταση θα υπάρχουν υψηλές πιθανότητες για επίτευξη της επόμενης εβδομαδιαίας στήριξης στις 789,15.
 Διάγραμμμα 3: διάγραμμα 240’ του eSignal Ichimoku του Ελληνικού χρηματιστηρίου 

Εν ολίγοις, το Ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται τώρα σε μια μεγάλη πτωτική τάση καθώς όλα τα χρονικά πλαίσια παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις. Για να παρουσιαστεί μια υποχώρηση, η τιμή θα πρέπει να διασπάσει την αντίσταση στις 899,33. Όσο διατηρείται αυτή η αντίσταση, η τιμή θα έχει υψηλή πιθανότητα να αγγίξει τη στήριξη των 798,15.
Στην τελευταία ενημέρωση παρουσιάσαμε έναν χάρτη θερμότητας με τις σημαντικότερες μετοχές του Ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο πίνακας 1 δείχνει τον χάρτη δυο εβδομάδες πριν.

Πίνακας 1: Χάρτης θερμότητας Ichimokutrade για Ελληνικές μετοχές δυο εβδομάδες πριν

Ο πίνακας 2 δείχνει τον χάρτη θερμότητας σήμερα. Πριν από δυο εβδομάδες, η τιμή βρισκόταν ακόμα στο ημερήσιο σύννεφο, το οποίο ακόμα επέτρεπε σε κάποιες μετοχές να είναι ανοδικές σε χρονικά πλαίσια μικρότερα του εβδομαδιαίου. Τώρα η τιμή βρίσκεται κάτω από το σύννεφο  σε όλα τα χρονικά πλαίσια εκτός του μηνιαίου. Προσέξτε ότι το πράσινο σχεδόν εξαφανίζεται.

Πίνακας 2: Χάρτης θερμότητας Ichimokutrade  για Ελληνικές μετοχές

Από τον χάρτη θερμότητας, η ισχυρά ανοδική μετοχή με τη συνολική αγορά πτωτική είναι η MOH-ATH. Πριν από δυο εβδομάδες ήταν η BELA-ATH και μετά η MOH-ATH.  Ας εξετάσουμε το διάγραμμα για να δούμε τι έγινε με την BELA-ATH (διάγραμμα 4). Η τιμή στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο διαπερνούσε το σύννεφο για να φτάσει στη βασική αντίσταση των 10,14. Αυτή ήταν μια αντίσταση πολλαπλών χρονικών πλαισίων. Αντί να φτάσει σε αυτή την αντίσταση, σταμάτησε σε μια μικρή αντίσταση και άρχισε να πέφτει και έκλεισε κάτω από το σύννεφο. Για να επιβιώσει η BELA-ATH μέσα στη συνολικά πτωτική αγορά, η τιμή έπρεπε να ανέβει πάνω από το εβδομαδιαίο σύννεφο, το οποίο δε μπορούσε να κάνει.

 Διάγραμμα 4: εβδομαδιαίο διάγραμμα eSignal Ichimoku της BELA-ATH Greece Stock

Το διάγραμμα 5 δείχνει το εβδομαδιαίο διάγραμμα της MON-ATH. Προσέξατε ότι βρίσκεται πάνω από το σύννεφο και σε ανοδική τάση με μια στήριξη στις 9,05 να την κρατάει; Ωστόσο, η τιμή στο ημερήσιο βρίσκεται εντός του σύννεφου. Αν πάει κάτω από το σύννεφο, η προδιάθεση στη ημερήσιο και στο χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο μπορεί να μετατραπεί σε αρνητική, το οποίο δεν θα είναι καλό. Η συνολική αγορά δεν μπορεί να στείλει την τιμή κάτω από το ημερήσιο σύννεφο. Εάν συνέβαινε αυτό, αυτή η μετοχή δεν θα ήταν πλέον ανοδική.
Διάγραμμα 5: εβδομαδιαίο διάγραμμα eSignal Ichimoku της MOH-ATH Greece Stock

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου