Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Τίθεται σε αμφισβήτηση η απόλυτη ισοτιμία ευρώ/δολ. ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )


Ευρώ: Μετά το χαμηλό του 1.0795 δολαρίου της Δευτέρας το ευρώ έφτασε την Τετάρτη το 1.1042 δολάριο. Το κύμα iv από το 1.0521 δολάριο βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει την μορφή a-1.0980, b-1.0795 και c ανολοκλήρωτο. Η επόμενη αντίσταση είναι στο 61.8% επίπεδο διόρθωσης του iii, δηλαδή στο 1.1122 δολάριο. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το iv εισέρχεται στην περιοχή του i-1.1086 δολάριο και θα μας υποχρεώσει να σημάνουμε το 1.0521 δολάριο ως {1} του iii με πολύ πτωτικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές, θέτοντας σε αμφισβήτηση και την απόλυτη ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου