Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Γεν. Δείκτης : Το κύμα 5 βρίσκεται στα τελευταία στάδια ανάπτυξης....( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)


Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Το κύμα 5 της καθοδικής κίνησης από τις 731 μονάδες βρίσκεται στα τελευταία στάδια ανάπτυξης. Την Τετάρτη διασπάστηκαν καθοδικά οι 563 μονάδες διαλύοντας και τις τελευταίες αμφιβολίες για τον χαρακτήρα της τρέχουσας κίνησης, η οποία αποτελεί ένα μικρό τμήμα της μεγάλης πτώσης από τις 1379 μονάδες της 19ης Μαρτίου 2014. Οι ταλαντωτές βρέθηκαν την Τετάρτη σε χαμηλά 14 μηνών (20.89 ο RSI και 3.97 ο στοχαστικός) τα οποία σε μια νέα πτώση του Γενικού Δείκτη θα προσεγγιστούν ίσως με ανοδική απόκλιση.


Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Στις 558 μονάδες της Τετάρτης ολοκληρώθηκαν πέντε κύματα (από [i] ως [v]) και μαζί τους το κύμα {iii} από τις 652 μονάδες. Η αντίδραση που ακολούθησε αποτελεί το κύμα {iv} του πτωτικού κύματος 5 από τις 673 μονάδες. Στις 588 μονάδες της Παρασκευής ολοκληρώθηκε είτε το πρώτο κύμα [a] του {iv} είτε όλο το {iv}. Μετά την ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει το πτωτικό κύμα {v} στο πέρας του οποίου θα ολοκληρωθεί το 5 και μαζί του το κύμα {3} από τις 731 μονάδες. Από εκεί μπορούμε να περιμένουμε μια αξιοπρεπή ανοδική αντίδραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου