Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Γεν. Δείκτης : Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα {3} με αρχή τις 731 μον. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)


Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα {3} με αρχή τις 731 μονάδες της 29ης Οκτωβρίου. Έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα τέσσερα κύματά του (1 ως και 4) ενώ το 5 δεν δείχνει ολοκληρωμένο. Οι ανοδικές αποκλίσεις των ταλαντωτών αναιρέθηκαν από την συνέχιση της καθοδικής κίνησης και την «επιμονή» του στοχαστικού να παραμένει στην πτωτική ζώνη. Αναμένουμε 2-3 πτωτικές συνεδριάσεις το πολύ για να ολοκληρωθεί το 5 (έχουμε ήδη δύο κάτω από το κάτω όριο των λωρίδων Bollinger) αλλά επιβεβαίωση για μια ανοδική κίνηση «της προκοπής» θα έχουμε μόνο αν ο στοχαστικός εισέλθει στην ουδέτερη ζώνη.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Το χαμηλό των 603 μονάδων της Παρασκευής είναι πιθανό πέρας του κύματος [iii] του {3} του 5 που έχει αρχίσει από τις 673 μονάδες. Για να ολοκληρωθεί το 5 απαιτείται η ολοκλήρωση των κυμάτων [iv] και [v] του {3} και ακολούθως η ολοκλήρωση των κυμάτων {4} και {5} του 5. Σε ένα ωριαίο διάγραμμα επαρκεί για αυτό ο χρόνος των 2-3 συνεδριάσεων που αναφέρθηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου