Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

FTSE25 – Κάλλιο να τραβάς γραμμές, ...( τουλάχιστον έτσι αποκτάς και γνωριμίες ...)

Σενάριο inverted H&S με τιμή στόχο τις 252 μον. 
Η υποχώρηση του δείκτη χαμηλότερα της γραμμής του λαιμού , μείωσε σημαντικά τις πιθανότητες επαλήθευσής  του, όμως  για όσο διάστημα δεν παραβιάζονται τα όρια των ώμων , δηλ. οι 184-5 μον. ( σημειωτέον ότι στον Γ.Δ. είναι στις 640 και 615 μον.) , θα διατηρούνται ακόμα βάσιμες οι ελπίδες μας. Οι πιθανότητες  θα αυξηθούν σημαντικά, σε ενδεχόμενη ανακατάληψη της γραμμής του λαιμού και κυρίως του κρίσιμου επιπέδου των 207 μον.

Σενάριο failed inverted H&S με τιμή στόχο τις 144 μον. 
Πιθανολογεί ότι η  προσπάθεια σχηματισμού inverted H&S, απέτυχε. Μετά από μία νέα αποτυχημένη απόπειρα υπέρβασης της γραμμής του λαιμού ή της πρόσφατης τοπικής κορυφής , ο δείκτης θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία αναπηδώντας στα επίπεδα στήριξης , με τελικό προορισμό νέα ιστορικά χαμηλά, προς τις 144 μον.
Ενδεχόμενη συσσώρευση ολίγων ημερών μεταξύ του πρόσφατου υψηλού των 202  και του χαμηλού των 190 μον. , αν λυθεί πτωτικά θ’ αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επαλήθευσής του. Αντίθετα , αν η προαναφερόμενη συσσώρευση τελικά λυθεί ανοδικά, θα γείρει την πλάστιγγα υπέρ των αισιόδοξων σεναρίων.

Σενάριο H&S με τιμή στόχο τις 150 μον. 
Πιθανολογεί ότι η ανοδική αντίδραση από τις 190 μον. εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του σχηματισμού του δεξιού ώμου, ενός H&S.  Ο δεξιός ώμος είναι συνήθως υψηλότερος από τον αριστερό , σπανιότερα χαμηλότερος και ακόμα πιο σπάνια  ισοϋψής ή πολύ υψηλότερος. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις η  ανοδική αντίδραση για τον σχηματισμό του ενδέχεται να τερματίσει στις 209-210 ή στις 206 μον. Στην τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να προσεγγίσει ακόμα και την διασπασθείσα γραμμή τάσης S. Το σενάριο ακυρώνεται μόνο με την υπέρβασή της και θα καταστεί αρκετά πιθανό σε ενδεχόμενη παραβίαση  των 184-5 μον. 

Σενάριο failed  H&S
Το σενάριο πιθανολογεί ότι η ανοδική αντίδραση θα τερματίσει προσωρινά στις 207 μον. και θ’ ακολουθήσει αξιόλογη πτωτική διόρθωση σχηματίζοντας έτσι έναν εξαιρετικά ευδιάκριτο H&S , που θα πυροδοτήσει μαζικές ρευστοποιήσεις. Στην συνέχεια ο δείκτης με μία δεύτερη , ίσως και τρίτη προσπάθεια, θα διασπάσει ανοδικά το επίπεδο των ισοϋψών ώμων, ακυρώνοντας τον σχηματισμό και σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το Ελληνικό Χρηματιστήριο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου