Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ........

ΔΤΡ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.36

VG • Δεν ξέρω πόσοι θα θέλατε ή αν μπορείτε ή κρίνετε ορθό να μετάσχετε στις αμκ των τραπεζών για τις οποίες ελάχιστα ακόμη γνωρίζουμε, αλλά θα πω τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα και όχι τι θα γίνει. Από νομικής πλευράς μπορούμε όλοι όσοι έχουμε διαθέσιμα σε τράπεζα του εσωτερικού, να τα βάλουμε στις τράπεζες καθώς στις ΑΜΚ επιτρέπεται η χρήση παλαιού χρήματος βάση της πρώτης ΠΝΠ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Από πρακτικής πλευράς, όμως για τους μικροεπενδυτές είναι αδύνατον να μετάσχουν, καθώς δεν έχει γνωστοποιηθεί από καμία τράπεζα αν θα ζητήσει χρήματα από την Ελλάδα. Για να γίνει αυτό ένας τρόπος είναι η υποβολή Δημόσιας Προσφοράς από τις τράπεζες στο εσωτερικό, αλλά είναι άγνωστο αν θα την επιλέξουν ως διαδικασία οι τράπεζες λόγω της γραφειοκρατίας και του επιπλέον χρόνου που απαιτεί (ενημερωτικά δελτία, εγκρίσεις κλπ). Πιθανόν στις γενικές συνελεύσεις κάτι θα ειπωθεί. Έτσι ως τώρα ξέρουμε ότι η ιδιωτική τοποθέτηση θα γίνει μόνο για θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές του εξωτερικού. Πρέπει λοιπόν οι ίδιες οι τράπεζες -και ο βασικός τους μέτοχος που είναι το Δημόσιο- να αποφασίσουν και να γνωστοποιήσουν αν θα απευθυνθούν στην Ελλάδα και κυρίως αν το κάνουν, αυτό να γίνει και για μικρά ποσά (π.χ 5.000-10.000 € κλπ) και όχι με πλαφόν από κάποιο μεγάλο νούμερο και πάνω που θα δώσει μόνο στους θεσμικούς τη δυνατότητα εισόδου. Εκτιμώ ότι αν όχι όλες, τουλάχιστον δύο που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, θα το πράξουν. Κάτι που έχει περιέλθει εις γνώση μου επίσης είναι πως αρκετές τράπεζες παίρνουν τηλέφωνο τα δίκτυα στην Ελλάδα (investment banking κ.α) και ενημερώνουν ότι μπορούν να υποβληθούν προσφορές για λογαριασμό πελατών και ότι οι αγορές θα γίνουν μέσω ξένου θεματοφύλακα. Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός αλληλούια, οι επόμενες μέρες θα δείξουν.
DAX - DAILY- TIME 10.21 ...

ΔΤΡ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.42

ETE -Ημερήσιο - ΩΡΑ 12.03
http://thetradersdiary.blogspot.gr/2015/11/06240-05590.html

FTSE25 - DAILY- TIME 12.14

ΔΕΗ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 12.28

FTSE25 - DAILY- TIME 15.45

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 13.47

ETE -Ημερήσιο - ΩΡΑ 16.35

FTSE25 - DAILY- TIME 16.39

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου