Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Που ακριβώς είναι η φάκα ?... Γιατί εγώ ειλικρινά, μόνο το τυρί βλέπω…

Σύνολο μετοχών 9,084 δις
Ίδια κεφάλαια 11,553 δις
Κεφαλαιοποίηση με τιμές book building 2,7 δις
Λογιστική αξία ανά μετοχή (11.553 / 9.084 ) 1,27 ευρώ
p/bv (0,30/1,27) = 0,236 !!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου