Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ........

FTSE25-  DAILY- TIME 00.00

FTSE25-  DAILY- TIME 00.00

FTSE25-  WEEKLY- TIME 00.00

GENERAL INDEX-  DAILY- TIME 00.00

NBG -  DAILY- TIME 00.00

BANKS-  DAILY- TIME 00.00

ΠΕΙΡ- Ημερήσιο - 10.36 -...

FTSE25-  DAILY- TIME 10.56

ALPHA -  DAILY- TIME 11.20

NBG -  DAILY- TIME 12.12

GENERAL INDEX-  DAILY- TIME 14.32

GENERAL INDEX-  DAILY- TIME 16.33

DAX-  DAILY- TIME 16.56

BANKS-  DAILY- TIME 17.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου