Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ICHIMOKU CLOUDS (TRADERS')

Προκειμένου να αναλύσουμε το Ελληνικό χρηματιστήριο, θα χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη Ichimoku Kinko Hyo. Πρόκειται για έναν απλό δείκτη που επιτρέπει στον επενδυτή να καθορίζει την προδιάθεση για οποιοδήποτε εργαλείο και χρονικό πλαίσιο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται εξετάζοντας την τιμή σε σχέση με το σύννεφο. Αυτοί είναι οι γενικοί κανόνες:    
    
Ανοδικό: Τιμή πάνω από το σύννεφο
Καθοδικό: Τιμή κάτω από το σύννεφο
Σταθεροποίηση: Τιμή μέσα στο σύννεφο

Το σύννεφο, εκτός από το να αποκαλύπτει την προδιάθεση για ένα εργαλείο, αντιπροσωπεύει και βασικές στηρίξεις/αντιστάσεις. Εδώ είναι μια περίληψη των χρωμάτων που συνδέονται με τις τιμές στήριξης/αντίστασης:

Κίτρινο: Στήριξη/αντίσταση για 52 στήλες
Λευκό: Στήριξη/αντίσταση για περίπου 18 στήλες
Πράσινο: Στήριξη/αντίσταση για 26 στήλες
Κόκκινο: Στήριξη/αντίσταση για 9 στήλες

Με αυτές τις δύο πτυχές του Ichimoku, θα αναλύσουμε τώρα το Γενικό Δείκτη σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια για να καθορίσουμε τι συμβαίνει μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. 


Διάγραμμα 1:  Εβδομαδιαίο διάγραμμα eSignal Ichimoku του Γενικού Δείκτη  

Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει το εβδομαδιαίο διάγραμμα eSignal Ichimoku για τον Greece Athens Stock Composite $SAGD-ATH.    Το εβδομαδιαίο διάγραμμα βρίσκεται σε πτωτική τάση με ένα ισχνό μοτίβο σταθεροποίησης να εμφανίζεται στο κατώτατο σημείο.   Η σημαντικότερη αντίσταση που κρατά αυτήν την πτωτική τάση είναι στις 1052.00.  Εάν διασπαστεί αυτή η αντίσταση, μπορεί να εμφανιστεί στο σύννεφο μια σημαντική ανοδική επάνοδος. Εφ' όσον αυτή η αντίσταση κρατάει, υπάρχει υψηλή πιθανότητα επανελέγχου στις 854,79 μονάδες.


Διάγραμμα 2: Ημερήσιο διάγραμμα eSignal Ichimoku του Γενικού Δείκτη  

Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει το ημερήσιο διάγραμμα eSignal Ichimoku για το Γενικό Δείκτη.   Το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο δείχνει καθαρά το μοτίβο σταθεροποίησης στο κατώτατο σημείο της πτωτικής εβδομαδιαίας τάσης. Το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο υποστηρίζει το αφήγημα του εβδομαδιαίου χρονικού πλαισίου. Εάν διασπαστεί η αντίσταση, το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο θα εισέλθει σε ανοδική τάση στο εβδομαδιαίο σύννεφο. Εάν διασπαστεί η στήριξη, το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο θα εισέλθει σε πτωτική τάση για να επανελέγξει το χαμηλό του σημείου καμπής. Υπάρχει μια δευτερεύουσα στήριξη στις 998,65 μονάδες.Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει το χρονικό πλαίσιο των 60 λεπτών για το Γενικό Δείκτη. Τα 60m είναι ακόμα επάνω από το σύννεφο αλλά κάτω από την πράσινη αντίσταση. Αυτό υποδεικνύει ένα ανοδικό μοτίβο σταθεροποίησης. Η τιμή πρέπει να ανέβει πάνω από το πράσινο και να είναι επάνω από το σύννεφο προκειμένου να εισέλθει σε ανοδική τάση. Εφ' όσον η τιμή είναι κάτω από την πράσινη αντίσταση, έχει υψηλή πιθανότητα να πιάσει το σύννεφο.   
   

Περιληπτικά, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε πτωτικό μοτίβο σταθεροποίησης μεταξύ των 956 και 1052 μονάδων. Έως ότου διασπάσει την στήριξη/αντίσταση, η τιμή θα παλινδρομεί με υψηλή πιθανότητα διάσπασης της στήριξης, καθώς το εβδομαδιαίο διάγραμμα είναι ακόμα πτωτικό.


Το σχόλιο αυτό έχει παραχωρηθεί από το περιοδικό TRADERS'  και μπορείτε να πραγματοποιήσετε ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή στο περιοδικό από το www.traders-mag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου