Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ .....

FTSE25- DAILY(LINE)- 5/10/15

ΔΤΡ- Ημερήσιο- ΩΡΑ 10.35 -...
Γεν. δείκτης-  Ημερήσιο- ΩΡΑ 10.41 -...
ΕΤΕ-  Ημερήσιο- ΩΡΑ 10.50 -...
FTSE25- HOURLY- TIME 10.55
ΕΤΕ-  Ημερήσιο- ΩΡΑ 11.44
S&P500 - DAILY- 5/10/15
FTSE25- HOURLY- TIME 11.27
Γεν. δείκτης-  Ημερήσιο- ΩΡΑ 13.03
OTE-  Ημερήσιο- ΩΡΑ 13.09
OPAP-  Ημερήσιο- ΩΡΑ 13.13
FTSE25- DAILY- TIME 14.06
DAX- DAILY- TIME 14.17
FTSE25- HOURLY- TIME 14.30
Γεν. δείκτης-  Ημερήσιο- ΩΡΑ 14.36
FTSE25- HOURLY- TIME 15.07
FTSE25- DAILY- TIME 15.15

Γεν. δείκτης-  Ημερήσιο- ΩΡΑ 15.29
FTSE25- HOURLY- TIME 16.00
FTSE25- DAILY- TIME 16.09
ΔΤΡ- Ημερήσιο- ΩΡΑ 16.13

FTSE25- HOURLY- TIME 16.20
ΔΤΡ- Ημερήσιο- ΩΡΑ 17.02
http://thetradersdiary.blogspot.gr/2015/10/208-214.html
FTSE25- HOURLY- TIME 17.05
FTSE25- DAILY- TIME 17.08
Γεν. δείκτης-  Ημερήσιο- ΩΡΑ 17.12
ΕΤΕ-  Ημερήσιο- ΩΡΑ 17.15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου