Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ.......

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.50

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.00

FTSE25- DAILY- TIME 11.07

ΔΤΡ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.12

FTSE25- HOURLY- TIME 11.36

FTSE25- DAILY- TIME 12,03

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 12.13

FTSE25- HOURLY- TIME 13.12

ΕΤΕ- Ημερήσιο - ΩΡΑ 13.36

FTSE25- HOURLY- TIME 14.32

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 14.44

FTSE25- DAILY- TIME 14.47

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 14.51

ΟΤΕ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.02

ΟΠΑΠ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.12

FTSE25- HOURLY- TIME 15.14

FTSE25- HOURLY- TIME 15.54

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 16.01

FTSE25- DAILY- TIME 16.05

ΔΤΡ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 16.08

DAX- WEEKLY -TIME 16.25

ΕΤΕ- Ημερήσιο - ΩΡΑ 16.50

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου