Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ........

ΔΤΡ- Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.33 -.....

FTSE25- HOURLY-TIME 10.38
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.55
DAX- DAILY- TIME 11.29
FTSE25- HOURLY-TIME 11.46
FTSE25- HOURLY-TIME 12.54
FTSE25- DAILY ( LINE) -TIME 13.00
FTSE25- HOURLY-TIME 13.25
ΠΕΙΡ- Ημερήσιο - ΩΡΑ 13.32
FTSE25- HOURLY-TIME 13.48
ΟΤΕ- Ημερήσιο - ΩΡΑ 14.13
FTSE25- DAILY-TIME 15.46
FTSE25- HOURLY-TIME 15.49
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 16.33
FTSE25- HOURLY-TIME 16.45
DAX- DAILY- TIME....
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 17,01
FTSE25- HOURLY-TIME 17.01
ΔΤΡ- Ημερήσιο - ΩΡΑ 17.12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου