Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Γεν. Δείκτης: η κυματική εικόνα, δεν είναι καθαρή. ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης: Σίγουρα έχουμε διαπιστώσει, ότι η κυματική εικόνα μετά το χαμηλό των 709 μονάδων του Φεβρουαρίου δεν είναι καθαρή. Τα πολλά "ένα-δυο" κύματα π.χ. 723-858 μονάδες ή 652-806 ή 615-708 μονάδες δεν αντικατοπτρίζουν την εικόνα ενός συνηθισμένου κύματος "τρία", στο οποίο η καθαρή εικόνα ενός καθοδικού κύματος με πέντε επιμέρους κύματα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η μέτρηση των κυμάτων του διαγράμματος είναι η καλύτερη δυνατή αλλά με πολλές επιφυλάξεις. Η ανοδική κίνηση του Δείκτη μετά το χαμηλό των 563 μονάδων μπορεί να ανήκει σε ένα expanded flat με αρχή τις 615 μονάδες. Ο στοχαστικός παρουσιάζει ανοδική απόκλιση που προοιωνίζεται μια μικρή έστω διόρθωση.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η κίνηση μετά το υψηλό των 680 μονάδων της Τρίτης δεν είναι πτωτική αλλά διορθωτική, τουλάχιστον της ανόδου από τις 614 μονάδες. Η αδυναμία των αγοραστών να διασπάσουν πειστικά την αντίσταση των 677 μονάδων δείχνει ότι ίσως έχουμε άμεσα μια συνέχιση της διορθωτικής κίνησης. Όμως θα πρόκειται για διόρθωση και μετά το πέρας της θα δούμε άλλη μια ανοδική κίνηση π.χ. προς τις 706 μονάδες και ...βλέπουμε. Η εναλλακτική μέτρηση των κυμάτων μετά τις 563 μονάδες ταιριάζει με το expanded flat σενάριο A-708, B-563 και C σε εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου