Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ...

FTSE25- HOURLY- TIME 10.35 ...

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.37
FTSE25- DAILY- TIME 10.41 ...
ΟΤΕ  - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.43
http://thetradersdiary.blogspot.gr/2015/08/ote-go-short-at-860.html
ΔΤΡ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.50
FTSE25- HOURLY- TIME 11.54 ...
ΕΤΕ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 12.12
FTSE25- HOURLY- TIME 12.28 ...
FTSE25- HOURLY- TIME 15.21 ...
FTSE25- DAILY- TIME 15.35 ...
DAX- DAILY- TIME 15.53 ...
EUR/USD - - DAILY- TIME 16.20 ...
FTSE25- DAILY- TIME 17.00 ...
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 17.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου