Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Dow Jones: Οι πωλητές δείχνουν να έχουν το «πάνω χέρι» ( Μ.ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Dow Jones: Εδώ η διόρθωση μετά το υψηλό των 18137 μονάδων της Δευτέρας είναι βαθύτερη και πιο ορμητική. Οι πωλητές δείχνουν να έχουν το «πάνω χέρι» αφού επέτυχαν την καθοδική διάσπαση του 78.6% επιπέδου διόρθωσης του κύματος i. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι πλέον με την πλευρά του καθοδικού σεναρίου, γεγονός που θα επιβεβαιωθεί μόνο με την διάσπαση των 17466 μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση για την μεσοπρόθεσμη πορεία του δείκτη αποφασιστικής σημασίας είναι η συμπεριφορά του στην ζώνη των 17306-17368 μονάδων. Αν και αυτή η ζώνη διασπαστεί, τότε είναι θέμα χρόνου ο δείκτης να κινηθεί κάτω από τις 17000 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου