Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

DAX: Οι 11636 μον. αποτελούν ένα κριτήριο για το αν ολοκληρώθηκε ή όχι η διόρθωση.

DAX: Μετά την ανοδική αντίδραση στις 11636 μονάδες, κύμα (b), ο δείκτης διαμορφώνει το τελευταίο κύμα (c) της διόρθωσής του από τις 12391 μονάδες. Οι 10697 μονάδες είναι μεν μια ισχυρή στήριξη, αλλά η αναλογία των κυμάτων (a) [από τις 12391 στις 10865 μονάδες] και (c) οδηγεί προς ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Οι 11636 μονάδες αποτελούν ένα κριτήριο για το αν ολοκληρώθηκε ή όχι η διόρθωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου