Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ......

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.29 -....

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.45 -....
FTSE25- DAILY- TIME 10.51....
ΔΕΗ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.58 -....
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 12.28 -....
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.33 -....
FTSE25- DAILY- TIME 15.36....
FTSE25- HOYRLY- TIME 15.49....
ΕΤΕ- WEEKLY - TIME 16.42 -...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου