Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ......(...τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα...)

Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.37 -...

DAX- DAILY - TIME 10.24 -...
FTSE25- DAILY- TIME 10.41-...
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.59 -...
ΕΧΑΕ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.59 -...
( όταν σούσαν την αχλάδα ....)
ΔΕΗ- Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.01 -...
( όταν σούσαν την αχλάδα ....)
ΕΤΕ- Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.08 -...
ΔΤΡ- Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.51 -..
FTSE25- DAILY- TIME 12.11-...
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 12.15 -...
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 12.49 -...
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 13.27 -...
FTSE25- DAILY- TIME 13.29-...
FTSE25- DAILY- TIME 13.50-...
FTSE25- DAILY- TIME 14.44-...
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 14.46 -...
ΔΤΡ- Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.01 -..
FTSE25- HOURLY- TIME 16.04-...
FTSE25- HOURLY- TIME 16.35-...
FTSE25- HOURLY- TIME 16.55-...
FTSE25- DAILY- TIME 17.00-...
Γεν. δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 17.00 -...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου