Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Η ανοδική διάσπαση των 858 μον. αναιρεί κάθε καθοδικό σενάριο και η πτωτική διάσπαση των 756 μον. αναιρεί κάθε ανοδικό σενάριο. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Το χαμηλό των 756 μονάδων της Τετάρτης, μόλις μια μονάδα πάνω από την στήριξη των 755 μονάδων, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της τεχνικής εικόνας του Δείκτη. Εκεί είτε ολοκληρώθηκε ολόκληρη η διόρθωση, δηλαδή το κύμα 2, από τις 858 μονάδες, είτε ήταν ο πρώτος σταθμός μιας ευρύτερης πτώσης κάτω από τις 691 μονάδες. Οι ταλαντωτές δίνουν πολλά σήματα πώλησης, γεγονός που εμποδίζει έναν επενδυτή να τοποθετηθεί "ελαφρά τη καρδία" long στην αγορά.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Μετά τις 858 μονάδες, πέρας του κύματος b στις 28/5, έχουμε πέντε ευδιάκριτα κύματα μέχρι την ολοκλήρωση του c στις 756 μονάδες. Αν από Δευτέρα ή Τρίτη οι 756 μονάδες διασπαστούν καθοδικά, τότε ισχύει ένα καινούριο σενάριο: Στο πέρας του b, στις 858 μονάδες, ολοκληρώθηκε η ανοδική διόρθωση από τις 691 μονάδες και ό,τι ακολούθησε έκτοτε είναι τα πρώτα στάδια μιας ευρύτερης πτώσης με στόχο τις 666 μονάδες ή και χαμηλότερα επίπεδα. Αντίθετα, η ανοδική διάσπαση των 858 μονάδων αναιρεί κάθε καθοδικό σενάριο και θέτει τον πήχη σε πολύ υψηλότερα από τα παρόντα επίπεδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου