Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Γ.Δ. - Πιθανά πέρατα της διόρθωσης οι 774, 755, 737 και 727 μον. ( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η καθοδική διάσπαση των 790 μονάδων με το χαμηλό των 781 μονάδων της Παρασκευής έδειξε, ότι η αγορά δεν είναι ακόμη διατεθειμένη να επιχειρήσει προς νέα υψηλά. Αντίθετα το σήμα πώλησης από τον RSI, που διαδέχθηκε ένα όμοιο από τον στοχαστικό ταλαντωτή, δείχνει ότι ο Δείκτης θα δοκιμάσει στήριξη σε κατώτερα από τα παρόντα επίπεδα. Όλη η κίνηση μετά τις 858 μονάδες της 7ης Μαΐου αποτελεί την διόρθωση του κύματος 1, δηλαδή το κύμα 2 του c  ή του (c).

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Το κύμα 2 εξελίσσεται σε ένα flat a-790, b-858 μονάδες και c σε εξέλιξη. Από το c έχουμε ήδη τα πρώτα δύο κύματα, i-804 και ii-844 μονάδες. Οι στηρίξεις από τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci που πιθανόν να αποτελέσουν το πέρας του c είναι οι 774, 755 και727 μονάδες. Ενδιάμεσα υπάρχουν οι 737 μονάδες από το ανοδικό χάσμα του Απριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου