Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Η κύρια στήριξη των 666 μον. κράτησε, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο..( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η καθοδική διάσπαση των 756 μονάδων και η "μοιραία" διάσπαση και των 691 μονάδων έβαλε τέλος στα ανοδικά σενάρια και ενεργοποίησε το κύριο καθοδικό σενάριο για μια ευρύτερη πτώση, ίσως και κάτω από τις 471 μονάδες του Ιουνίου του 2012. Η κύρια στήριξη των 666 μονάδων (το 78.6% επίπεδο διόρθωσης της ανόδου από τις 471 στις 1379 μονάδες) κράτησε την Πέμπτη τους πωλητές. Η μέτρηση, όμως, των κυμάτων δείχνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο προς τα κάτω.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Το κύμα ii από τις 723 μονάδες ολοκληρώθηκε με ένα καταληκτικό τρίγωνο στις 858 μονάδες στις 28 Μαΐου. Έκτοτε έχουμε το καθοδικό κύμα iii σε εξέλιξη. Από αυτό έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα τρία κύματα, [1]-756, [2]-827 και [3]-652 μονάδες ενώ το διορθωτικό κύμα [4] βρίσκεται σε εξέλιξη. Πιθανό πέρας του [4] είναι οι 719 και οι 739-746 μονάδες. Θα ακολουθήσει νέο πτωτικό κύμα [5].

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Οι διαγραμματικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.
Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση.
Οι αναλύσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ν.3606/2007. Αποδέκτες οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να αναζητήσουν τη συμβουλή του προσωπικού τους επενδυτικού συμβούλου για οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν από κάθε επενδυτική τους απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου