Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Αναμένουμε ανοδική αντίδραση μέχρι τις 240-5 μον. και μετά δυνατή καθοδική. ( Antonis )


Σύνδεση με τα προηγούμενα...
Πριν από ένα μήνα, έγινε αναφορά ότι στο 209,48 είχε ολοκληρωθεί ένα 3 και από εκεί είχε ξεκινήσει ένα 4 μορφής iregural flat του οποίου a=283.37, b=204.64, και από το 204,64 είχε ξεκινήσει το 5κυματικό c που θα ήταν και δυναμικό, με στόχο την περιοχή του 300 ή 321.
Φυσικά, η αγορά επέλεξε τη δική της διαδρομή ακυρώνοντας το παραπάνω σενάριο, από τη στιγμή που διασπάστηκε το 204,64 (αφετηρία του υποτιθέμενου i του c).
Κρατώντας ακόμη ως σταθερά το ότι στο 209,48 έχει ολοκληρωθεί το κύμα 3, από το 209,48 αναπτύσσεται ένα 4 με τη μορφή τριγώνου, του οποίου έχουν ολοκληρωθεί οι 4 (μάλλον) πλευρές. Αυτή η εκδοχή ταιριάζει αρκετά με την αρχική εκτίμηση ότι μετά την κήρυξη των εκλογών, θα ακολουθούσε ένα προωθητικό κύμα (το 3 με αρχικό στόχο τότε το 207) και μετά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα αναπτυσσόταν ένα 4 σε τριγωνική μορφή (τρίγωνο της ταλαιπωρία όπως είχε χαρακτηριστικά αναφερθεί) που θα εξυπηρετούσε και τον κανόνα της εναλλαξιμότητας με το 2 (336,28-390,82) που ήταν σύντομο και οξύ.
Επίσης όπως είθισται το 4 φτάνει στην περιοχή του εσωτερικού iv του 3. Σε όλα τα προηγούμενα διαγράμματα απεικονιζόταν ως έλλειψη. Σήμερα το σχήμα άλλαξε σε ορθογώνιο τονίζοντας ότι με το 283,37 είχαμε διείσδυση στο εσωτερικό iv (ζώνη 277,08-339,70).
Άμεσα περιμένουμε όχι νεώτερο χαμηλό από το 196,83, μία κίνηση 35-40 μονάδων έως την περιοχή 240-245 και από εκεί δυνατή καθοδική τελική κίνηση. 


Η κίνηση στο 15λεπτο από το 196,83 έως το 212,96 αναλύεται σε 5 κύματα και στο διάγραμμα φαίνεται η πιθανή κίνηση.
Πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ανοδικά.
Κάτω από το 205,38, η αρίθμηση του 15λεπτου ακυρώνεται.
Πιθανή στήριξη στο 200, ώστε να ολοκληρωθεί το b.
Κάτω από το 196,83, η διαδρομή του 5 για χαμηλά έχει ξεκινήσει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου