Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

FTSE25- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ …( ΒΑΣ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ).


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ LONG ....
Η υπέρβαση της τοπικής κορυφής των 238 μον. και της κατερχόμενη γραμμής τάσης R , βελτίωσαν αισθητά την τεχν. εικόνα. Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι πλέον σαφέστατα ανοδική. Δεν έχετε λοιπόν παρά να διατηρήσετε την θέση σας για όσο διάστημα ο δείκτης παραμένει υψηλότερα της ζώνης που οριοθετείται από τον εκθ. ΜΚΟ30 ημ. ( 231 μον. ) και της στήριξης του συστήματός μας που σήμερα διέρχεται από τις 227 μον. Ενδεχόμενη διόρθωση μέχρι και την προαναφερόμενη ζώνη 231-227 μον., θ’ αποτελέσει μία απόλυτα φυσιολογική και αναμενόμενη εξέλιξη.
Μην διστάζετε να κατοχυρώνετε τα κέρδη σας όταν προσεγγίζονται οι σημαντικές αντιστάσεις που επισημαίνονται στο γράφημα, ειδικά όταν μετά την πρόσκρουση σε αυτές , παραβιάζονται οι πρώτες στηρίξεις στα βραχυπρόθεσμα γραφήματα ( π.χ. ωριαίο ). Μην απογοητεύεστε αν το σήμα πώλησης αποδειχθεί λανθασμένο...Είναι μέσα στο πρόγραμμα ...Βρείτε την ψυχραιμία και κυρίως το θάρρος να το διορθώσετε ... Ρουφήξτε μέχρι και την τελευταία γουλιά την ανοδική κίνηση…Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν η άνοδος έχει στοιχεία υπερβολής, ή αν οι ταλαντωτές προσέγγισαν υπερπωλημένη ζώνη…..Μπορεί να διατηρηθούν εντός αυτών, για μεγάλο χρονικό διάστημα…
Αν και εφ’ όσον ευοδωθούν οι διαπραγματεύσεις και επιτευχθεί συμφωνία με τους δανειστές μας , τότε το αισιόδοξο σενάριο των 296 μον. που περιγράφεται στο παραπάνω γράφημα και φαντάζει προσώρας απίθανο , ίσως τελικά αποδειχθεί λίαν συντηρητικό …
ΠΡΟΣ ΤΟΥ SHORT …
Είχαμε επανειλημμένως και έγκαιρα επισημάνει ότι, η ανακατάληψη της V.M. και στην συνέχεια η υπέρβαση της ζώνης που οριοθετείται από την αντίσταση του συστήματός μας και του εκθ. ΜΚΟ30 ημ. θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την θέση σας.
Η εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις θα γίνει μάλλον η αφορμή να κινηθεί πτωτικά ο δείκτης κατά τις πρώτες συνεδριάσεις της νέας εβδομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας δοθεί ίσως η δυνατότητα να κλείσετε την θέση σας πέριξ της ανερχόμενης ζώνης που οριοθετείται από τον εκθ. ΜΚΟ30 ημ. ( 231 μον. ) και της στήριξης του συστήματός μας που σήμερα διέρχεται από τις 227 μον. Χαμηλότερα επίπεδα δεν αναμένονται εκτός και αν διαφανεί πλήρες αδιέξοδο κατά τις διαπραγματεύσεις , σενάριο που δεν μπορούμε βέβαια σε καμία περίπτωση ν’ αποκλείσουμε αλλά αναμφίβολα έχει λίγες πιθανότητες …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου