Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Γ.Δ ..Πού θα τελειώσει η τρέχουσα άνοδος. ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Με έξι ανοδικές στις τελευταίες επτά συνεδριάσεις ο Δείκτης ξεπέρασε με ευκολία τις 797 και κατόπιν τις 811 μονάδες θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω αξιόλογη άνοδο. Τα σενάρια, πλέον, είναι δύο και διαφέρουν στο πού θα τελειώσει η τρέχουσα άνοδος. Σύμφωνα με το πρωτεύον ο Δείκτης ολοκλήρωσε στις 723 μονάδες το κύμα i του (iii) και βρίσκεται στο ii του (iii) πού είναι ένα expanded flat a-797, b-691 μονάδες και c προς τις 849 ή 891 μονάδες. Σύμφωνα με το δευτερεύον σενάριο, από τις 709 μονάδες του Ιανουαρίου εξελίσσεται το κύμα (ii) σε ένα μεγάλο expanded flat (a)-946, (b)-691 μονάδες και (c) σε εξέλιξη προς τις 928 ή και τις 1019 μονάδες.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο βρίσκεται σε ισχύ η κίνηση μετά τις 691 μονάδες μόνο σαν "πεντάρι" κύμα μπορεί να μετρηθεί. Σύμφωνα με την μέτρηση του διαγράμματος στις 818 μονάδες της Τετάρτης ολοκληρώθηκε μια πρώτη πεντάδα κυμάτων ([1] ως [5]) την οποία ονομάζουμε κύμα 1. Ακολούθησε το διορθωτικό κύμα 2 στις 784 μονάδες της Πέμπτης και έκτοτε βρισκόμαστε στο κύμα 3 του c ή του (c), αναλόγως του σεναρίου που θα επικρατήσει. Αν τα κύματα 3 και 1 γίνουν ίσα ο Δείκτης θα φτάσει την περιοχή των 911 μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου