Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ....(...τρείς του κλέφτη ...)

Γεν. Δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 10.36 -...

FTSE25- DAILY - TIME 10.42 -...
DAX- DAILY - TIME 10.49 -...
Γεν. Δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.12 -...
ΕΤΕ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.17 -...
ΔΤΡ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.20 -...
ΠΕΙΡ- WEEKLY- ΩΡΑ 11.29 -...
Γεν. Δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 11.43 -...
FTSE25- DAILY - TIME 11.47 -...
Γεν. Δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 12.07 -...
Γεν. Δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 13.03 -...
ΔΤΡ - WEEKLY - ΩΡΑ 13.05 -...
FTSE25 - WEEKLY - ΩΡΑ 13.07 -...
AnastasiosG • ένα διάγραμμα ..για το πως σκέφτομαι την κίνηση εντός του τριγώνου ...όπου R στο 0.382 του BC στις 794 μονάδες ..
Γεν. Δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.32 -...
FTSE25- DAILY - TIME 15.33 -...
ΔΤΡ - Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.35 -...
Γεν. Δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 15.39 -...
Γεν. Δείκτης - Ημερήσιο - ΩΡΑ 16.58 -...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου