Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Στις 824-825 μον. πιθανότερη περιοχή περάτωσης του διορθωτικού [2]. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η υποχώρηση ως τις 790 μονάδες της Δευτέρας προκάλεσε μια προσαρμογή της μέτρησης των κυμάτων Elliott. Το πρώτο κύμα 1 του c ή του (c) περατώθηκε στις 858 μονάδες και το διορθωτικό κύμα 2 στις 790 μονάδες. Ακολούθησε νέο ανοδικό χάσμα στις 825 μονάδες, αλλά η αντίσταση των 849 μονάδων δείχνει εξαιρετικά ισχυρή και παρά τις τέσσερις διαδοχικές προσπάθειες δεν διασπάστηκε ακόμη. Οι ταλαντωτές δείχνουν μια ελαφρά καθοδική απόκλιση που αποτελεί ένδειξη μιας επικείμενης προσωρινής διόρθωσης π.χ. ως τις 825 μονάδες.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η κίνηση από τις 790 ως τις 857 μονάδες της Παρασκευής δείχνει ολοκληρωμένη πέντε κυμάτων και την θεωρούμε ως το κύμα [1] του 3 του c ή του (c). Η διόρθωση που ακολούθησε προσέγγισε ήδη το κύμα "τέσσερα" της προηγηθείσας ανόδου και αν συνεχιστεί από την Δευτέρα θα προσεγγίσει την ζώνη στήριξης των 816-832 μονάδων. Στις 824-825 μονάδες έχουμε το ανοδικό χάσμα, αλλά και το 50% επίπεδο διόρθωσης του [1] και ως εκ τούτου αποτελεί την πιθανότερη περιοχή περάτωσης του διορθωτικού [2].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου