Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Γεν. Δείκτης : Όσο οι 780 μονάδες παραμένουν ανέπαφες...( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Συνεχίστηκε στη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε η διόρθωση από τις 858 μονάδες της 7ης Μαΐου. Ο RSI απέτυχε να διασπάσει και πάλι τον κινητό μέσο όρο των 9 ημερών και ο στοχαστικός μετά την διάσπαση του κινητού μέσου των 3 ημερών επανήλθε στην ουδέτερη ζώνη. Όσο οι 780 μονάδες παραμένουν ανέπαφες ο Δείκτης δικαιούται να προσβλέπει σε ψηλότερα επίπεδα από τα σημερινά. Ως πρώτες αντιστάσεις έχουμε πάντα τις 849 και 891 μονάδες.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Η διόρθωση από τις 858 μονάδες είναι ένα ζιγκ ζαγκ [a]-805, [b]-841 μονάδες και [c] σε εξέλιξη. Το [b] πήρε την μορφή συγκλίνοντος τριγώνου. Το 61.8% επίπεδο διόρθωσης Fibonacci του κύματος [1], δηλαδή οι 810 μονάδες, κράτησαν, προς το παρόν, τους πωλητές. Επειδή το [c] δεν φαίνεται ολοκληρωμένο είναι πιθανή η επέκταση του [2] ως το επόμενο επίπεδο Fibonacci, τις 797 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου