Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Ευρώ: οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στο 1.1388 και 1.1474 δολάριο.( Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ)

Ευρώ: Από το 1.0519 δολάριο της 13ης Απριλίου εξελίσσεται το κύμα (c) της ανοδικής διόρθωσης από το 1.0461 δολάριο. Τα πρώτα δύο κύματα του (c) έχουν ολοκληρωθεί: 1 στο 1.0848 και 2 στο 1.0659 δολάριο. Το κύμα 3 δεν παρουσιάζει δείγματα κόπωσης, ενώ οι πρώτες αντιστάσεις είτε για το 3 είτε για όλο το (c) εντοπίζονται στο 1.1388 και στο 1.1474 δολάριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου