Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Γεν. Δείκτης: Σε εξέλιξη το c με πιθανη τιμή-στόχο τις 811 μον. (Μ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ ).

Γενικός Δείκτης (ημερήσιο): Η απότομη άνοδος των τελευταίων ημερών - και με ανοδικό χάσμα την Παρασκευή στις 737 μονάδες - ακύρωσε την μέτρηση της κίνησης από τις 797 μονάδες ως πέντε κυμάτων. Έτσι το επικρατέστερο πλέον σενάριο θέλει το διορθωτικό κύμα ii από τις 723 μονάδες να μην έχει περατωθεί και να έχει την μορφή ενός expanded flat a-797, b-691 μονάδες και c σε εξέλιξη. Σε αυτή την μέτρηση συνηγορούν οι ανοδικές αποκλίσεις των ταλαντωτών. Μια τιμή-στόχος για το c είναι οι 811 μονάδες όπου c=1.618 X a.

Γενικός Δείκτης (ωριαίο): Οι επικαλύψεις, έστω και για μια μονάδα, καθιστούν αδύνατη την μέτρηση πέντε κυμάτων από τις 797 στις 691 μονάδες. Η μόνη αξιοπρεπής μέτρηση αυτής της κίνησης είναι μια σύνθετη [w]-754, [x]-779 σε τρίγωνο και [y]-691 μονάδες σε ένα flat {a}-729, {b}-761, {c}-691 μονάδες. Από το ανοδικό κύμα c έχει ολοκληρωθεί μόνο το κύμα [1] στις 770 μονάδες. Στο κύμα [2] θα δοκιμαστεί η στήριξη του χάσματος στις 737 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου