Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Ευρώ: πρώτος στόχος για το πέρας του (c) είναι το 1.1108 δολ. ( ΜΑΚΗΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ )

Ευρώ: Μετά το πρώτο ανοδικό κύμα (a) στο 1.1051 δολάριο είχαμε το διορθωτικό κύμα (b) που αναπτύχθηκε σε ένα ζιγκ ζαγκ a-1.0712, b-1.1034 & c-1.0519. Το ήδη εξελισσόμενο κύμα (c) θα εξελιχθεί σε πέντε επιμέρους κύματα και ο πρώτος στόχος για το πέρας του είναι το 1.1108 δολάριο όπου (c)=(a).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου